Zelená známka


Jako důkaz čisté energie

Proč je dobré mít
zelenou známku?


Zelená známka dokládá původ naší zelené elektřiny a je výstupem každoročního nezávislého auditu společnosti PriceWaterhouseCoopers, s.r.o. Garantujeme tak 100% původ elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů. Je také potvrzena pozitivní bilance, tedy, že každý měsíc v roce nakoupíme více zelené elektřiny, než dodáme našim zákazníkům. Tím má každý náš odběratel zelené elektřiny jistotu, že veškerá dodaná elektřina pochází z obnovitelných zdrojů v České republice.

Rádi pro Vás připravíme Certifikát Zelené známky, který můžete použít jako doložení 100% zelenosti Vámi odebírané elektřiny.
Výhodná zelená elektřina je nejen celosvětovým trendem, zároveň také dokazuje odpovědnost Vašeho chování k přírodě.
V neposlední řadě můžete Certifikát využít ke svým propagačním účelům nebo podpoření filozofie Vašeho podnikání.

BMW dobíjení

Reference vlastníků


Co vás baví na podnikání?

Baví mě řídit si svůj čas a baví mě mít zodpovědnost. Úspěch tak závisí na mém rozhodování, a zároveň jsem získal flexibilitu, díky které mé dny nejsou jednotvárné. Tato kombinace je pro mě hlavní motivací posouvat se neustále dopředu.

Co byla v začátcích podnikání největší překážka?

Nejtěžší bylo samotné rozhodnutí pustit se do toho, pak už to šlo docela hladce. Administrativa byla časově náročná, ale narazili jsme na dobré lidi, kteří nám pomohli. Celkově tedy musím říct, že se nám začátky podařily.

Máte nějaká doporučení pro ostatní, co rozjíždějí vlastní firmu?

Podle mě je klíčové stanovit si vlastní cíle, kterých chcete dosáhnout, a všechno jim podřídit. Jedině tak to lze dělat pořádně. Musíte tomu obětovat hodně času i energie, ale pokud to děláte správně, vyplatí se to.

Jaké jsou vaše podnikatelské plány do budoucna?

S malou vodní elektrárnou se plánuje složitě. Vláda podobným projektům není příliš nakloněná a podmínky se horší a lokalit pro využití MVE ubývá. Nedokážu nyní proto říct, jestli se pustíme ještě do podobných projektů, spíše se budeme věnovat této naší elektrárně.

Jaké principy vnášíte do vašeho podnikání?

Vše stavím na osobní poctivosti. Chcete-li něco dělat pořádně, nemůžete lhát sám sobě. Je to náš celoživotní princip. Kdybychom tomu sami nevěřili a něco si nalhávali, nedělali bychom to správně a čistě.

Z jakého důvodu jste se rozhodl provozovat MVE?

Důvodem byla naše lokalita, která zřízení MVE nahrává. V této oblasti jsme druhá malá vodní elektrárna. Navíc naše malá vodní elektrárna je z našeho pohledu skvělý zdroj elektřiny. Myslíme tak zároveň na životní prostředí a fandíme obnovitelným zdrojům energie. Abychom minimalizovali vlivy naší elektrárny na život v řece, neustále monitorujeme a případně modernizujeme naše zařízení pomáhající např. odklonu ryb z vody tekoucí do elektrárny.

Mohl jste si vybrat, komu budete svoji elektřinu prodávat. Proč jste zvolil Nano Energies?

Nano nám vyšlo vstříc podmínkami a byla nám blízká i jeho filozofie. Navíc jsme na Nano Energies získali velmi pozitivní reference. Ne vždy je výhodná výkupní cena za elektřinu tím hlavním parametrem k rozhodnutí. S Nanem se nám dostalo jak kvalitních a férových služeb, tak i dobré ceny.

Co oceňujete, nebo co byste naopak chtěl změnit u Nano Energies?

Dosavadní spolupráce byla bezproblémová a doufám, že bude i nadále .

Jaký byl váš důvod ke zřízení větrné elektrárny?

Obec hledala nový způsob využití potenciálu své polohy. Něco finančně prospěšného a zároveň šetrného k přírodě. Věděli jsme, že jsou tu vhodné podmínky pro větrné elektrárny, a tak jsme se do toho pustili. Po čtyřech letech projektování a administrativy se začalo stavět a naše vize ekologicky čistého podnikání se naplnila.

Co Vás na podnikání baví?

Příjemné je, že s tím není moc starostí – vše funguje jak po technické, tak i ekonomické stránce. Přínosy navíc vnímá celá obec, která díky VTE získává finance do svého rozpočtu. Ty následně umožňují další investice, např. do fondu životního prostředí, z něhož obyvatelé Jetřichovic čerpají prostředky na výměnu oken, obnovu čističky apod. Takže radost je hned několikanásobná. Z jednoho konkrétního projektu profitují všichni. Také jsme díky VTE zřídili Ekologické centrum, kam jezdí školy a my dětem vysvětlujeme vše důležité o obnovitelných zdrojích a energii z nich získané.

Co byla největší překážka v začátcích podnikání a jak jste ji překonal?

Na začátku to byla opravdu velká kopa administrativy. Naštěstí se to vyvážilo tím, že od spuštění elektráren o větrnících de facto nevíme, protože vše funguje dobře. Od začátku jsme ale byli přesvědčeni, že je projekt větrné elektrárny pro obec prospěšný a šli jsme společně za svým cílem.

Je něco, co byste doporučil ostatním, pokud by chtěli zřídit svojí VTE?

V dnešní době to vzhledem k nulové podpoře bohužel nedává smysl. Rozumnější se mi zdá vytvoření malého ostrovního systému, kdy se člověk odřízne od sítě a sám si veškerou elektřinu vyrábí. Umístění FVE panelů na střechu domu a snaha většinu elektřiny spotřebovat pro sebe je v dnešní době jeden z optimálních způsobů. V jiných případech to může být čistý entusiasmus.

Jaké principy vnášíte do Vašeho podnikání, jaké máte své osobní krédo?

Snažíme se žít tak, abychom neměli negativní vliv na životní prostředí. Od samého začátku jsme se snažili orientovat ekologicky. Nyní ekologicky vytápíme pět obecních budov a plánujeme ještě další rozšíření. Tyto hodnoty nám také ukázaly směr, jakým bychom se chtěli ucházet v oblasti výroby elektřiny.

Mohl jste si vybrat, komu budete svoji elektřinu prodávat. Proč jste si vybral Nano Energies?

Důvody byly dva: výhodná výkupní cena elektřiny a filozofie Nano Energies. Vzhledem k tomu, že my sami podporujeme energii z obnovitelných zdrojů a záleží nám na prostředí, v němž žijeme, vize Nano Energies nás velmi oslovila. Poskytovaná kvalitní úroveň služeb to vše úspěšně doplňuje.

Co oceňujete, nebo co byste naopak chtěl zlepšit u Nano Energies?

Vyhovuje nám, že všechno funguje a my o Nanu prakticky nevíme . Můžeme se tak věnovat naší obci a víme, že se o výkup elektřiny nemusíme starat. Když něco potřebujeme, pak si vždy vzájemně vyjdeme vstříc.

Proč jste se ženou začali podnikat?

Oba jsme se stali vegetariány a v té době u nás byl minimální výběr vhodných potravin. Proto jsme sháněli, kde se dalo, co se dalo. Něco jsme vozili z NDR, něco vozila má sestra (rovněž vegetariánka), která se provdala do Francie kde začátkem osmdesátých let začala prodávat biopotraviny. Čím dál víc mě lákala myšlenka na vlastní prodejnu s vegetariánskými výrobky. A pak jsme jednou od sovětských vojáků koupili plný vozík pohanky, v garáži jsme ji přesypávali do malých sáčků a prodávali ji známým. To byl prvopočátek. Pak se mi podařilo seznámit se s lidmi, kteří stáli u zrodu Country Life ve Francii. Do toho přišel rok 1989 a já jsem se v polistopadové euforii rozhodl vybudovat Country Life u nás. První obchod jsme otevřeli v červnu 1991, čemuž o měsíc dříve předcházelo ještě spuštění velkoobchodu.
…a to jsem předtím byl přes 10 let fotograf na volné noze.

Co Vás na podnikání baví?

Baví mě tvořit. Ať už po umělecké stránce, tak i v otázkách zlepšování technických postupů. Méně mě baví administrativa. Naštěstí mám kolem sebe skvělý tým, jehož členové má případná selhání v této oblasti dotahují za mě. Co byla největší překážka v začátcích podnikání a jak jste ji překonal? Překážek byla celá řada. Museli jsme doslova z ničeho vybudovat dodavatelskou infrastrukturu, která neexistovala. Mimo to jsme začínali s nulovým kapitálem, vše jsme vytvářeli vlastními silami po korunových položkách. A problém byl také s legislativou a zaměstnanci. Někteří chtěli firmu vytunelovat, ale díky Bohu jsme přežili. Je něco, co byste doporučil ostatním, kteří rozjíždějí vlastní firmu? Je důležité mít vizi, kam se chcete dostat, a hlavně být trpělivý. Někdy to trvá i desetiletí, proto je nezbytné být houževnatý, vytrvalý a nezaleknout se problémů, které nepochybně přijdou.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Je toho dost: Máme před sebou velké rozšíření a modernizaci areálu. Rozšiřujeme síť našich prodejen. Vedle toho chceme zrekonstruovat zdevastovanou mateřskou školu, která je v blízkosti Country Lifu na výrobní prostory. Rádi bychom to provedli v ekologickém duchu, s důrazem na energetickou soběstačnost. Pak také plánujeme dobudovat v našem areálu vzorovou farmu s maximální možnou biodiverzitou. Láká nás expanze do zahraničí (chtěli bychom vlastní distribuci v Polsku, v Chorvatsku a na Slovensku, již distributory máme) a rádi bychom se dostali i směrem na západ Evropy, kde máme řadu přívrženců. K tomu všemu plánujeme dva projekty v Africe na farmách v Zambii a Tanzánii, kde působí misijní instituce. Potřebují odbyt vypěstovaných surovin, a tak jednáme o tom, že bychom na základě fair trade vztahů navázali spolupráci.

Jaké principy vnášíte do Vašeho podnikání?

S ostatními kolegy jsme se shodli na mottu „K pramenům zdraví“. Souvisí to s tím, že podle Bible byl člověk stvořen jako vegetarián. Tedy návrat ke kořenům. Naše druhé heslo je „Společně uzdravme svět“. Rádi bychom přispěli k tomu, aby lidé měnili svůj životní styl k lepšímu a aby se svým zdravím zabývali jak po tělesné, tak sociální, duševní i duchovní stránce. Mě samotného zajímají na jedné straně inovátorské přístupy, na druhé straně návrat ke kořenům a přirozenosti. V podnikání se tedy snažím uplatňovat právě tyto principy.

Mohl jste si vybrat dodavatele elektřiny. Proč padla volba na Nano Energies?

Fandím všem, kteří jdou někdy proti „proudu“ a snaží se hledat nové cesty. Zároveň jsou mi menší české firmy sympatičtější než velcí dodavatelé, kterým mnohdy až tolik nezáleží na zákaznících. Když jsem zjistil, že Nano Energies dodává elektřinu z obnovitelných zdrojů, začalo mi to v kombinaci s naším přístupem (rovněž ekologickým) dávat opravdový smysl. K vzájemné spolupráci to přímo vybízelo.

Co oceňujete na Nano Energies? Případně co byste rád zlepšil?

Zatím nemám žádné výhrady, spíše naopak. Plánuji k Nanu převést i ostatní Country Life provozovny.

Mám zájem

Odesílám data.

Při odeslání formuláře nastala chyba.

I u vás se bude už brzy svítit Nazeleno!
Děkujeme za nezávaznou objednávku, shrnutí jsme poslali na váš email a do dvou pracovních dnů se vám ozveme.
Vaše Nazeleno

Nejrychlejší cesta k informacím

Kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle.
Jsme tu pro vás od pondělí do pátku
od 8 do 17 hodin.

Přizpůsobíme se
vašemu rozvrhu

Vyberte si čas, který se vám hodí nejvíce. Budeme vás kontaktovat během dvou pracovních dnů.

Zpracováváme pouze osobní údaje potřebné pro vyřízení objednávky a uzavření smlouvy v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů a jejich ochraně naleznete zde.

Rádi předáme
více informací

Jednoduše popište svůj dotaz. Naši pracovníci se vám ozvou s odpovědí během dvou pracovních dnů.

Zpracováváme pouze osobní údaje potřebné pro vyřízení objednávky a uzavření smlouvy v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů a jejich ochraně naleznete zde.

Připravíme firemní řešení
na míru

Vyberte si téma a čas. Náš obchodní zástupce vás bude do dvou pracovních dnů kontaktovat.