Špičkové technologie
a analytika

Díky pokročilým matematickým modelům a přesným predikcím ceny elektřiny maximalizujeme klientům výnosy z prodeje elektrické energie a snižujeme náklady na její spotřebu. Příležitosti spojené s flexibilitou spotřeby a výroby obchodujeme na sedmi evropských spotových trzích s elektřinou.

Trading
team 24/7

Centrální dispečink nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje tržní příležitosti. Na základě pokročilého matematického modelu a dlouhodobých zkušeností prodáváme a nakupujeme elektřinu v ten správný okamžik za nejvýhodnější cenu.

Nonstop monitoring
Máme trh pod kontrolou

Ziskové transakce
Maximalizace profitu

Chytré
predikční modely

Minutu za minutou aktualizujeme odhad ceny elektřiny na trhu se zapojením celé řady predikčních modelů včetně předpovědi počasí. Za využití moderních statistických metod optimalizujeme výrobu a spotřebu elektřiny u našich klientů a následně ji tržně uplatňujeme.

Úspěšná predikce
Sofistikované metody

Matematický model
Optimalizujeme portfolio

Pokročilá
analytika

Vedle trhů s elektřinou vyhodnocujeme provozní podmínky technologických zařízení zákazníků. Díky analýze velkého množství parametrů dokážeme zvýšit zisk klienta a přitom neomezit hlavní činnost a provozní parametry.

Přesné odhady
Sledujeme provoz i trhy

Real-time vyhodnocení
Nepřetržitá analýza

Budoucnost vidíme
v načasování spotřeby elektřiny

Flexibilita je v energetice novou nekomoditní službou, která umožňuje zvýšit výnosy z výroby elektřiny a snížit náklady na její spotřebu. Díky inteligentním algoritmům a datové analytice dokážeme optimalizovat provoz zařízení v reálném čase. Maximalizujeme tak zisk našich zákazníků a snižujeme jejich náklady na spotřebu elektřiny. 

Maximálního zhodnocení dosahujeme díky napojení na spotový trh s elektřinou. Elektřinu nakupujeme a prodáváme v čase, kdy je to pro naše zákazníky nejvýhodnější. Zapojením do našeho agregátora navíc zákazníkům poskytujeme opci na budoucí využití jejich flexibility provozovatelem přenosové soustavy pro podpůrné služby.

Jak probíhá
zprovoznění

Připojení vašeho technologického zařízení do portfolia naší virtuální elektrárny je jednoduché. Náklady s tím spojené zůstávají ve většině případů na naší straně.

1. Analýza flexibility 

Provedeme analýzu vašich vstupních dat, při které zohledníme všechna provozní omezení a představíme vám přínosy flexibilního řízení.

2. Nabídka

Připravíme pro vás nabídku s konkrétními podmínkami spolupráce, návrhem technického řešení a vyčíslením předpokládaného finančního přínosu.

3. Implementace

Připojíme se k vašemu zařízení přes jeho řídicí systém a přes server ho napojíme na náš dispečink. V reálném čase začneme vzdáleně řídit vaše zařízení.

4. Dispečerské řízení

Sami si nastavíte pravidla hry. Využití flexibility zařízení podřídíme vašim provozním parametrům, časovým omezením a výrobním cílům.

5. Finanční přínos

Díky mobilní a desktopové aplikaci flexDESk budete mít přehled o provozu zařízení i o výnosech plynoucích z flexibility.