Špičkové technológie
a analytika

Vďaka pokročilým matematickým modelom a presnej predikcii ceny elektriny maximalizujeme klientom výnos z predaja elektrickej energie a znižujeme náklady na jej spotrebu. Príležitosti spojené s flexibilitou spotreby a výroby obchodujeme na siedmich európskych spotových trhoch s elektrinou.

Trading
tím 24/7

Centrálny dispečing nepretržite monitoruje a vyhodnocuje príležitosti na trhu. Na základe pokročilého matematického modelu a dlhodobých skúseností predávame a nakupujeme elektrinu v ten správny okamih za najvýhodnejšiu cenu.

Nonstop monitoring
Máme trh pod kontrolou

Ziskové transakcie
Maximalizácia profitu

Inteligentné
predikčné modely

Minútu po minúte aktualizujeme odhad ceny elektriny na trhu. Využívame množstvo predikčných modelov vrátane predpovede počasia. S použitím moderných štatistických metód optimalizujeme výrobu a spotrebu elektriny u našich klientov a následne ju uplatňujeme na trhu.

Úspešná predikcia
Sofistikované metódy

Matematický model
Optimalizujeme portfólio

Pokročilá
analytika

Okrem trhov s elektrinou vyhodnocujeme aj podmienky prevádzky technologických zariadení zákazníkov. Vďaka analýze veľkého množstva parametrov dokážeme zvýšiť zisk klienta a neobmedzíme pritom jeho hlavnú činnosť a parametre prevádzky.

Presné odhady
Sledujeme prevádzku aj trhy

Vyhodnotenie v skutočnom čase
Nepretržitá analýza

Budúcnosť vidíme
v načasovaní spotreby elektriny

Vďaka inteligentným algoritmom a dátovej analytike dokážeme optimalizovať prevádzku zariadenia v reálnom čase. Elektrinu kupujeme a predávame v čase, keď je to pre našich zákazníkov najvýhodnejšie. Maximálne zhodnotenie dosahujeme vďaka napojeniu na spotový trh s elektrinou.

Úspora nákladov

Zvýšenie výnosov

Ako funguje agregátor flexibility

Výroba a spotreba

Spolupracujeme s veľkými priemyselnými podnikmi a kogeneračnými jednotkami.

Kogeneračné jednotky

Obnoviteľné zdroje

Elektrárne

Bateriové úložiská

Priemysel

Budovy

Lokálne zdroje

Pripojenie

Koncové zariadenia pripojíme spôsobom, ktorý vám bude najviac vyhovovať. 

Zabezpečenie
Komunikáciu zabezpečíme pomocou SSL certifikátov.

Podmienky prevádzky
Prevádzku podriadime vašim podmienkam, akými sú obmedzenie hluku, minimálny počet motohodín a ďalšie.

Meranie
Pripojíme sa k lokálnemu MaR alebo cez API formou server-server.

Dispečing

Zariadenie riadime v reálnom čase podľa aktuálnych a predikovaných cien elektriny.

Matematický model
Navrhneme optimálne využitie flexibility vášho zariadenia.

Predikcia
Na spotových trhoch predikujeme hodnotu elektriny.

Trading
Obchodujeme elektrinu 24/7 v siedmich krajinách Európy.

Finančný prínos

Navýšime vaše výnosy z výroby elektriny a znížime náklady na jej spotrebu.

Zvýšenie výnosov
Vďaka riadeniu flexibility budete elektrinu vyrábať, keď má na trhu najvyššiu hodnotu.

Úspora nákladov
Optimalizáciou spotreby vám ušetríme náklady na elektrinu.

Ako prebieha uvedenie do prevádzky

Pripojenie vášho technologického zariadenia do portfólia našej virtuálnej elektrárne je jednoduché. Náklady s tým spojené ostávajú vo väčšine prípadov na našej strane.

1. Analýza flexibility 

Urobíme analýzu vašich vstupných dát, pri ktorej zohľadníme všetky obmedzenia prevádzky, a predstavíme vám prínosy flexibilného riadenia.

2. Ponuka

Pripravíme pre vás ponuku s konkrétnymi podmienkami spolupráce, návrhom technického riešenia a vyčíslením predpokladaného finančného prínosu.

3. Implementácia

Pripojíme sa k vášmu zariadeniu cez jeho riadiaci systém a cez server ho napojíme na náš dispečing. V reálnom čase začneme vzdialene riadiť vaše zariadenie.

4. Dispečerské riadenie

Sami si nastavíte pravidla hry. Využití flexibility zařízení podřídíme vašim provozním parametrům, časovým omezením a výrobním cílům.

5. Finančný prínos

Vďaka mobilnej a desktopovej aplikácií flexDESk budete mať prehľad o prevádzke zariadenia aj o výnosoch, ktoré vyplývajú z flexibility.