Sme agregátor flexibility

Tvoríme nové modely fungovania energetickej sústavy a učíme firmy využívať elektrinu vtedy, keď je lacná, a vyrábať ju, keď je drahá. Optimalizujeme spotrebu a výrobu elektriny u klientov s energetickou flexibilitou. Maximalizujeme tak ich výnosy a znižujeme náklady na spotrebu energie.

Sme súčasťou
skupiny Nano Energies

Tvoríme nové modely fungovania energetickej sústavy a učíme firmy využívať elektrinu vtedy, keď je lacná, a vyrábať ju, keď je drahá.

Sme súčasťou technologickej skupiny Nano Energies, ktorá od roku 2008 prostredníctvom dcérskych spoločností efektívne a udržateľne obchoduje s elektrinou a prináša tak firmám aj bežným užívateľom viac slobody. Našou hlavnou pridanou hodnotou je tím špičkových matematikov, analytikov a programátorov, ktorí vytvorili predikčný matematický model pre odhad situácie v elektrickej sústave. Vďaka detailnej znalosti trhu s elektrinou úspešne obchodujeme na energetických burzách v Česku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a na Slovensku. 

14 rokov

Naše inovácie už viac ako 14 rokov menia
konzervatívny energetický trh.

EUR 116 miliónov obrat

Ročný obrat skupiny Nano Energies
dosiahol 116 miliónov eur.

110 členov tímu

Máme vlastný špičkový analytický, IT,
tradingový a obchodný tím.

10 % zo zisku do R&D

Neustále investujeme do výskumu nových technológií v oblasti využívania energie.

Budúcnosť vidíme
v načasovaní spotreby elektriny

Flexibilita je v energetike novou nekomoditnou službou, ktorá umožňuje zvýšiť výnosy z výroby elektriny a znížiť náklady na jej spotrebu. Vďaka inteligentným algoritmom a dátovej analytike dokážeme optimalizovať prevádzku zariadení v reálnom čase. Maximalizujeme tak zisk našich zákazníkov a znižujeme ich náklady na spotrebu elektriny.

Maximálne zhodnotenie dosahujeme vďaka napojeniu na spotový trh s elektrinou. 
Elektrinu kupujeme a predávame v čase, keď je to pre našich zákazníkov najvýhodnejšie. Zapojením do nášho agregátora zákazníkom naviac poskytujeme opciu na budúce využitie svojej flexibility prevádzkovateľom prenosovej sústavy na podporné služby.