Optimalizácia prevádzkových nákladov mraziarne

Úspornejšia prevádzka

Halové mraziace boxy sú bežne prevádzkované na základe merania okolitej teploty a teploty vnútorného prostredia. Kompresory mraziaceho systému sa spustia v okamihu, keď automatický riadiaci systém vyhodnotí, že vplyvom vonkajšej teploty alebo naskladňovania tovaru stúpla teplota vo vnútri budovy.

Nové flexibilné riadenia naopak presúva spotrebu elektrickej energie v čase na základe predikčného modelu tak, aby to bolo pre prevádzkovateľa najvýhodnejšie a komfort prevádzky zostal zachovaný. Znamená to, že teplota vo vnútri mraziarne nesmie nikdy klesnúť pod dohodnutú hranicu. Naša skúsenosť potvrdzuje, že flexibilným riadením zlacníme mraziarňam elektrickú energiu až o 10 % bez akéhokoľvek obmedzenia prevádzky.

Posun spotreby v čase

Vďaka akumulačným schopnostiam tovarov umiestnených na skladovej ploche mraziarne a tepelnej izolácií obálky budovy sú teplotné výkyvy celého systému pomerne nízke. Prevádzku preto dokážeme zefektívniť vhodným riadením dodávky chladu do budovy, a tým znížiť spotrebu energie. 

Pomocou prediktívnej regulácie chodu kompresorov na chlad dokážeme riadiť odber elektriny podľa aktuálnej ceny na trhu. Mraziarňam tak prinášame minimálne desaťpercentnú úsporu. Výška úspor závisí od veľkosti akumulačného potenciálu. 

Základnou obmedzujúcou podmienkou flexibilného riadenia spotreby energie je zachovanie kvality tovarov vo vnútri mraziarenského boxu. Neustále preto sledujeme a dodržiavame všetky stanovené parametre systému, aby sme neohrozili kvalitu a bezpečnosť uskladnených tovarov.

2 MW
príkon mraziarenského zariadenia

Flexibilita 
Riadenia v reálnom čase

10 % 
úspora nákladov

Parametre prevádzky na prvom mieste

Mraziarňam garantujeme, že flexibilným riadením neohrozíme kvalitu skladovaného tovaru. Prevádzkovateľ si ponechá plnú kontrolu nad celým systémom a chod svojich zariadení môže ovplyvňovať podľa potreby. 

Dodržiavanie všetkých obmedzujúcich podmienok prevádzky je dôležitou súčasťou flexibilného riadenia. Flexibilné riadenie podriaďujeme spoľahlivosti a bezpečnosti chodu zariadenia každého prevádzkovateľa.

Začnite s analýzou efektivity

Prečo sa pripojiť k agregátorovi flexibility?
Analýza efektivity vám ukáže konkrétny finančný prínos.