7% navýšenie výnosov z výroby energie v mestských teplárňach

Inteligentné riadenie

Skupina MVV energie CZ patrí k veľkým výrobcom a dodávateľom tepelnej energie, a okrem iného sa zaoberá aj vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Zaujal ju koncept flexibilného riadenia zariadenia, ktorý nahradzuje konvenčný spôsob prevádzky založenej na vopred dohodnutom diagrame dodávok elektrickej energie za fixnú cenu.

Na základe tepelnej kapacity v sieti sme navrhli inteligentný systém riadenia piatich kogeneračných jednotiek, ktoré spoločnosť prevádzkuje v Českej Lípe, s celkovým inštalovaným výkonom 9 MWe. Cieľom bolo optimalizovať chod strojov tak, aby prinášali maximálny zisk a neobmedzila sa pritom spoľahlivosť prevádzky lokálneho systému zásobovania teplom.


Rychlá implementácia 

Najprv sme vyhotovili štúdiu zmeny prevádzkového režimu strojov, pričom sme vychádzali zo základného popisu prevádzky systému centrálneho zásobovania teplom. Identifikovali sme všetky kritické miesta a dohodli sme sa s klientom na podmienkach prevádzky. V záverečnej fáze projektu prišlo na rad technické prepojenie kogeneračných jednotiek a nášho dispečingu, ktoré zaisťuje bezpečnú komunikáciu a prenos dát. Celý proces od nastavenia podmienok spolupráce až po začlenenie zariadenia do portfólia nášho flexibilného agregátora sme zvládli v priebehu niekoľkých týždňov.

7 %
navýšenie ročných výnosov

9 MWe 
celkový výkon KGJ

2 x 
priemerná denná aktivácia

Navýšenie výnosov

Vďaka flexibilnému riadeniu prevádzky piatich kogeneračných jednotiek na základe pokynov centrálneho dispečingu v reálnom čase sme dokázali navýšiť ročné výnosy z výroby elektrickej energie o 7 %.

Výsledkom flexibilného riadenia KGJ je navýšenie ziskovosti prevádzkovaných kogeneračných jednotiek. Pozitívne hodnotím, že sa nepotvrdili naše počiatočné obavy z vysokého počtu štartov a rastu poruchovosti. Spoľahlivosť dodávok tepla ostala zachovaná.
Libor Stuchlík, konateľ spoločnosti G-RONN s.r.o., člen skupiny MVV

Začnite s analýzou efektivity

Prečo sa pripojiť k agregátorovi flexibility?
Analýza efektivity vám ukáže konkrétny finančný prínos.