Aktuality

FIRMY MÔŽU ZAČAŤ ZARÁBAŤ NA FLEXIBILNOM RIADENÍ SPOTREBY ELEKTRINY

Na slovenský trh vstupuje Nano Energies s inteligentným riadením výroby a spotreby elektriny

Bratislava, 27. 1. 2021 - Vysoká a nízka tarifa sú za zenitom. Elektrina je komodita, ktorej cena sa mení každú minútu. Keď je najnižšia, spotrebúvate. Keď je najvyššia, predávate nadbytok. A v dôsledku svojou flexibilitou prospievate planéte i firemnému rozpočtu a pomáhate predchádzať blackoutom. Tak je možné zjednodušene opísať službu, ktorú na slovenský trh s elektrinou prináša spoločnosť Nano Energies. 

Nano Energies vstupuje na slovenský trh s dodávkou elektriny a v novom roku tu otvára svoju pobočku Nano Energies Slovensko. Tá sa zameriava predovšetkým na inteligentné riadenie a takzvanú agregáciu elektrickej flexibility. V praxi to znamená, že firmám a malým výrobcom energie prináša možnosť zúčastniť sa krátkodobých trhov s elektrinou a profitovať z pohybu ceny elektriny. Flexibilné riadenie spotreby prospieva celej sieti a pomáha predchádzať blackoutom.

„V západných krajinách nahrádzajú agregátory flexibility fosílne alebo jadrové elektrárne a umožňujú prechod k udržateľnej energetike,” vysvetľuje riaditeľ slovenskej pobočky Ján Mišovič a ďalej dodáva: „Napríklad vo Veľkej Británii sa agregátory flexibility v roku 2020 podieľali z 50 % na vyrovnávaní elektrickej siete a zvyšok Európy ich nasleduje. Nano Energies dokáže využiť potenciál elektriny, ktorý by inak ležal ladom. Upravíme spotrebu a výrobu tak, aby klient vyrábal elektrinu, keď je najdrahšia a spotrebovával, keď je najlacnejšia. Zákazník to pritom v prevádzke nijako nepocíti, všetko prebieha automaticky a súčasne tým prispieva k stabilizácií siete bez nutnosti zapájať do vyrovnania sústavy uhoľné elektrárne.”

Inteligentne hospodáriť s elektrinou dokážu pritom už teraz veľké kancelárske komplexy, mraziarne, alebo aj priemyselné podniky a batériové úložiská. V Belgicku sa jedná typicky o intenzívne poľnohospodárstvo / intenzívnu poľnohospodársku výrobu v skleníkoch, v Česku o mestské teplárne. Nano Energies pomocou flexibilného riadenia dokáže zákazníkom ušetriť až desiatky percent nákladov na prevádzku a teraz prichádza s produktom, ktorý úsporu zmluvne garantuje.

Základom služieb Nano Energies je porozumieť potrebám prevádzky zákazníka, ktorý sa pre inteligentné riadenie flexibility rozhodne. Pre bezstarostnú komunikáciu vyvinula firma aj vlastnú aplikáciu a riadiaci systém, ktorý umožňuje bezpečne ovládať výkon strojov na diaľku. Tím analytikov a programátorov Nano Energies čerpá aj zo skúseností, ktoré spoločnosť zbierala po celej Európe - pôsobí na siedmich európskych trhoch.

„Flexibilné riadenie elektriny má obrovský potenciál nielen v tom, ako široké spektrum klientov môže túto službu začať využívať prakticky ihneď. Pre nasledujúci rok máme v hlave jeden cieľ – pomôcť k flexibilnému riadeniu elektriny, úsporám vo firemnom rozpočte a udržateľnejšiemu prístupu k planéte čo najväčšiemu počtu zákazníkov,” odhaľuje Mišovič.

O Nano Energies:

Nano Energies Slovensko je súčasťou technologickej skupiny Nano Energies, ktorá od roku 2008 prostredníctvom dcérskych spoločností efektívne a udržateľne obchoduje s elektrinou a prináša tak firmám aj bežným užívateľom viac slobody. Našou hlavnou pridanou hodnotou je tím špičkových matematikov, analytikov a programátorov, ktorí vytvorili predikčný matematický model pre odhad situácie v elektrickej sústave. Vďaka detailnej znalosti trhu s elektrinou úspešne obchodujeme na energetických burzách v Česku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a na Slovensku. 

www.nanoenergies.sk