Výroba a spotreba

Spolupracujeme s veľkými priemyselnými podnikmi a kogeneračnými jednotkami.

Kogeneračné jednotky

Obnoviteľné zdroje

Elektrárne

Bateriové úložiská

Priemysel

Budovy

Lokálne zdroje

Pripojenie

Koncové zariadenia pripojíme spôsobom, ktorý vám bude najviac vyhovovať. 

Zabezpečenie
Komunikáciu zabezpečíme pomocou SSL certifikátov.

Podmienky prevádzky
Prevádzku podriadime vašim podmienkam, akými sú obmedzenie hluku, minimálny počet motohodín a ďalšie.

Meranie
Pripojíme sa k lokálnemu MaR alebo cez API formou server-server.

Dispečing

Zariadenie riadime v reálnom čase podľa aktuálnych a predikovaných cien elektriny.

Matematický model
Navrhneme optimálne využitie flexibility vášho zariadenia.

Predikcia
Na spotových trhoch predikujeme hodnotu elektriny.

Trading
Obchodujeme elektrinu 24/7 v siedmich krajinách Európy.

Finančný prínos

Navýšime vaše výnosy z výroby elektriny a znížime náklady na jej spotrebu.

Zvýšenie výnosov
Vďaka riadeniu flexibility budete elektrinu vyrábať, keď má na trhu najvyššiu hodnotu.

Úspora nákladov
Optimalizáciou spotreby vám ušetríme náklady na elektrinu.