Naučte sa používať elektrinu
v najlepší možný okamih

Technológie,
ktoré menia pravidlá hry

Tvoríme nové modely fungovania energetickej sústavy a učíme firmy používať elektrinu vtedy, keď je lacná, a vyrábať ju vtedy, keď je drahá. Optimalizujeme spotrebu a výrobu elektriny u klientov s energetickou flexibilitou. Maximalizujeme tak ich výnosy a znižujeme náklady na spotrebu energie.

Pokročilá analytika

Vďaka analýze veľkého množstva parametrov dokážeme zvýšiť zisk klientov, a pritom neobmedziť ich výrobnú činnosť a parametre prevádzky.

Predikčné modely

S použitím moderných štatistických metód optimalizujeme výrobu a spotrebu elektriny u klientov a následne ju tržne uplatňujeme.

Trading tím 24/7

Centrálny dispečing nepretržite monitoruje a vyhodnocuje príležitosti na trhu. Elektrinu predávame a kupujeme za najvýhodnejšiu cenu.

Budúcnosť vidíme
v načasovaní spotreby elektriny

Vďaka inteligentným algoritmom a dátovej analytike dokážeme optimalizovať prevádzku zariadenia v reálnom čase. Elektrinu kupujeme a predávame v čase, keď je to pre našich zákazníkov najvýhodnejšie. Maximálne zhodnotenie dosahujeme vďaka napojeniu na spotový trh s elektrinou.

Úspora nákladov

Zvýšenie výnosov

Riešenia navrhnuté pre výrobu a spotrebu elektriny

Veľká príležitosť pre využitie flexibilného riadenia spotreby je v množstve odborov, v ktorých sa stroje a zariadenia nepoužívajú kontinuálne. Vďaka pokročilým algoritmom a dátovej analytike môžeme aj vo vašej spoločnosti optimalizovať prevádzku zariadení v reálnom čase, znížiť náklady na spotrebu energie a zvýšiť zisk z jej výroby.

Teplárne

Výroba elektrickej energie

Spracovanie kovov

Veľké budovy

Čističky vôd

Priemyselné podniky

Priemyselné čerpadlá

Mraziarne

Bateriové úložiská

Prípadové štúdie

Aký konkrétny prínos má flexibilné riadenie pre našich zákazníkov? Pozrite sa, ako sme znížili náklady na spotrebu elektrickej energie alebo maximalizovali výnosy z jej produkcie.
7% navýšenie výnosov z výroby energie v mestských teplárňach

7% navýšenie výnosov z výroby energie v mestských teplárňach

Vďaka flexibilnému riadeniu prevádzky piatich kogeneračných jednotiek na základe pokynov centrálneho dispečingu v reálnom čase sme dokázali zvýšiť ročné výnosy z výroby elektrickej energie o 7 %.

Optimalizácia prevádzkových nákladov mraziarne

Optimalizácia prevádzkových nákladov mraziarne

Pomocou prediktívnej regulácie chodu kompresorov na chlad dokážeme riadiť odber elektriny podľa aktuálnej ceny na trhu. Mraziarňam tak prinášame minimálne desaťpercentnú úsporu.

Zníženie nákladov výrobného giganta

Zníženie nákladov výrobného giganta

V určitých situáciách môže byť pre výrobné podniky výhodnejšie dočasne obmedziť výrobu primárneho produktu a energiu nespotrebovať alebo jej spotrebu znížiť a vygenerovať tak dodatočné výnosy.

Najčastejšie otázky

Čo je to flexibilita?

Každá firma na svoju prevádzku potrebuje energiu.
V rôznych časoch jej ale môže potrebovať rôzne množstvo – záleží na konkrétnej prevádzky. Agregátor flexibility je schopný cielene meniť na konkrétnej prevádzke aktuálnu spotrebu, alebo naopak výrobu elektriny. Tomuto potenciálu sa hovorí flexibilita.

Kde všade sa flexibilita nachádza? 

Flexibilitu nájdeme takmer všade vo výrobe i spotrebe, tam, kde sa akumuluje chlad alebo teplo, a tiež tam, kde existujú úzke hrdlá vo výrobnom procese. Napríklad ide teda o kogeneračnej jednotky, teplárne, mraziarne, priemyselné čerpadlá, skleníky, batériové úložisko, priemyselné podniky, čističky vôd alebo veľké budovy.

Ako zistím, či sa aj v mojej firme flexibilita nachádza? 

Nechajte to na nás – urobíme vám bezplatnú analýzu
a zistíme, ako vám môžeme pomôcť začať na energii zarábať.

Koľko ma bude stáť úvodná analýza a celkové zapojenie flexibility? 

Na začiatku je všetko na náklady Nano Energies.
Keď sa dohodneme na spolupráci, môžu vám vzniknúť dodatočné náklady (internetové pripojenie, práca externého dodávateľa MaR) v pár stoviek eur.

Ako dlho trvá celkový proces zapojenia? 

Od prvotnej analýzy vstupných dát až po konečné prepojení agregátora flexibility so zákazníkom uplynúť v priemere len 3 mesiace. 

Aký dodatočný výnos z využívania energií môžem očakávať?

Dodatočný výnos závisia na obmedzeniach pri prevádzkových podmienkach a výbere produktu.
Suma sa väčšinou pohybuje radovo medzi desiatkami Eur na MW flexibilného výkonu.