7% boost to electricity revenues at municipal heating plants

Inteligentní řízení 

Skupina MVV energie CZ patří k velkým výrobcům a dodavatelům tepelné energie a zabývá se mimo jiné i vysoce účinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Zaujal ji koncept flexibilního řízení zařízení, který nahrazuje konvenční způsob provozu založený na předem smluveném diagramu dodávek elektrické energie za fixní cenu.

Na základě teplotní kapacity v síti jsme navrhli inteligentní systém řízení pěti kogeneračních jednotek provozovaných
v České Lípě s celkovým instalovaným výkonem 9 MWe. Cílem bylo optimalizovat chod strojů tak, aby přinášel maximální
zisk a neomezil přitom spolehlivost a bezpečnost provozu lokálního systému zásobování teplem.


Rychlá implementace 

Nejprve jsme provedli studii změny provozního chování strojů, přičemž jsme vycházeli ze základního popisu provozu systému centrálního zásobování teplem. Identifikovali jsme všechna kritická místa a dohodli jsme se s klientem na provozních podmínkách. V závěrečné fázi projektu přišlo na řadu technické propojení kogeneračních jednotek a našeho dispečinku, které zajišťuje bezpečnou komunikaci a přenos dat. Celý proces od nastavení podmínek spolupráce až po začlenění zařízení do portfolia našeho flexibilního agregátora jsme zvládli během několika týdnů. 

7 %
zvýšení ročních výnosů

9 MWe 
celkový výkon KGJ

2 x 
průměrná denní aktivace

Zvýšení výnosů

Díky flexibilnímu řízení provozu pěti kogeneračních jednotek na základě pokynů centrálního dispečinku v reálném čase jsme dokázali zvýšit roční výnosy z výroby elektrické energie o 7 %.

Výsledkem flexibilního řízení KGJ je zvýšení ziskovosti provozovaných kogeneračních jednotek. Pozitivně hodnotím, že se nepotvrdily naše počáteční obavy z vysokého počtu startů a růstu poruchovosti. Spolehlivost dodávek tepla zůstala zachována.
Libor Stuchlík, jednatel společnosti G-RONN s.r.o., člen skupiny MVV

Začněte analýzou efektivity

Proč se připojit k agregátoru flexibility? Analýza efektivity
vám ukáže konkrétní finanční přínos.