Vydělávejte
při využívaní energie  

Naučte se využívat elektřinu v nejlepší možný okamžik. Cena elektřiny se každou vteřinu mění – využívejte ji v čase, kdy je levná a vyrábějte, když je drahá. Odměnou vám bude dodatečný výnos.  

Flexibilita

Zpeněžte svou energetickou flexibilitu. Vaše výroba i spotřeba elektřiny se v různých časech mění. My vám umožníme tuto flexibilitu poslat zpátky do sítě, zpeněžit ji. Podílejte se na  udržitelné energetice bez dotací. 

Flexibilita v reálném čase

Spotřebu a výrobu elektřiny za vás budeme řídit v časech, kde je to ekonomicky nejvýhodnější. Predikujeme nejhodnotnější hodiny, díky kterým dosáhnete výhodných cen elektřiny.  Garantujeme vám cenu za smluvený počet hodin provozu. Vše v závislosti na provozních podmínkách.  

 • Flexibilita ve spotřebě/ Demand Side Response 
  Stačí, když vaši spotřebu elektřiny dokážeme flexibilně snížit nebo zvýšit v hodinách, kdy je na trhu elektřiny přebytek nebo nedostatek, nebo spotřebu přesunout do období, kdy jsou ceny elektřiny nízké. Čím flexibilnější dokážete být, tím více ušetříte. 
   
 • Flexibilita ve výrobě  
  Prodávejte svou produkci elektřiny ve správný čas. Stačí, když váš zdroj dokáže flexibilně zvyšovat a snižovat výrobu. O zbytek se postaráme my.  
   
 • Flexibilní vnořená výroba 
  V reálném čase řídíme vaše výrobní zdroje a spotřebu energie, abychom dosáhli vyšší výkupní ceny a nižší náklady za spotřebovanou elektřinu.  

Flexibilita na denním trhu

Vyrábějte nebo spotřebovávejte elektřinu dle vlastního uvážením – kdy se vám to hodí.  Cena bude vycházet z ceny denního trhu OTE a  budete ji mít stanovenou variabilně pro každou obchodní hodinu.  Pokud ve svém provozu nedokážete definovat pevná omezení výroby a spotřeby, je tento produkt ideální. Vyhnete se tak ranním a večerním špičkám cen za elektřinu.  

Týdenní plán

Pokud máte pevně stanoveny provozní podmínky na měsíční či denní úrovní, hledáte tento produkt. Na základě vašich provozních podmínek vám na míru vytvoříme týdenní plán provozu, ve kterém predikujeme ceny elektřiny na týden dopředu – a pokud jste výrobce, vybereme ty nejhodnotnější hodiny, pokud elektřinu spotřebováváte, zvolíme ty nejlevnější. Díky tomu dosáhnete nejvýhodnější ceny elektřiny.  

Podpůrné služby

Jako součást Podpůrných služeb dostáváte zaplaceno za to, že pomáháte stabilizovat elektrickou síť v České republice. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS totiž zajištuje prevenci před blackouty, které mohou být způsobeny neočekávanými výpadky elektráren nebo zvýšením/snížením spotřeby průmyslových podniků, a tak potřebuje mít k dispozici subjekty, které mu odběd i dodávky pomůžou řídit. V Česku je tento produkt nově zaváděn od roku 2021.

aFRR

Zákazník dokáže garantovat rychlost změny výkonu zařízení maximálně do 10 minut, nebo i rychleji. Pokyny jsou řízeny automaticky, podle smluvených pravidel a ČEPS účastníkům vyplácí odměnu. 

mFRR

Zákazník dokáže garantovat rychlost změny výkonu zařízení maximálně do 15 minut, nebo i rychleji. Pokyny jsou řízeny automaticky, podle smluvených pravidel a ČEPS účastníkům vyplácí odměnu. 

Ostatní produkty

Nano Energies poskytuje různorodou škálu služeb. Obchoduje na spotových trzích s elektřinou, optimalizuje provoz tepelného hospodářství, predikuje výrobu obnovitelných zdrojů nebo řídí bateriová uložiště. Pro každého zákazníka nalezneme správné řešení jak vydělávat při využívání energie.  

Standardní výkup a dodávka elektřiny 

U nás máte jistotu, že platíte pouze za čistou zelenou elektřinu, kterou nakupujeme od lokálních výrobců. Pochází z biomasy, bioplynu, větrných a malých elektráren a střešních fotovoltaických panelů.  

Optimalizace tepelného hospodářství

Topte nebo chlaďte, když je to pro vás výhodné. Snížíme vám náklady na tepelné ztráty a rezervované kapacity plynu, takže díky lepšímu plánování ušetříte náklady na palivo. Navíc získáte lepší přehled o vaší energetické flexibilitě. 

Vyrovnávání odchylky obchodníka 

Vaši odpovědnost za odchylku a tržní riziko můžete přenést na nás. Snížíte si tak náklady díky našemu zkušenému týmu analytiků a traderů.  

Predikce výroby obnovitelných zdrojů 

Predikujeme výrobu i spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě našich obchodních zkušeností, matematických modelů i znalosti evropské energetické soustavy. Díky tomu vám můžeme ušetřit finanční náklady, vyrovnat odchylku nebo zvýšit zisk z prodeje vyrobené elektřiny. 

Obchodování na energetické burze  

Napojíme vás na velkoobchodní trh prostřednictvím tradingu Nano Energies. Máme dlouholeté zkušenosti s obchodováním od vnitrodenního trhu až futures kontrakty. Plně převezmeme odpovědnost za vaši odchylku a zajistíme vás proti kreditnímu riziku.  

Individuální produkt    

V případě nestandardních provozních podmínek je možné nastavit individuální produkt.  

Řízení bateriových uložišť 

Vaši baterii dokážeme řídit tak, aby využívala nejvýhodnější cykly pro nabíjení a vybíjení. Děláme to na základě informací o vaší spotřebě, ceně elektřiny na trhu, výrobě z fotovoltaických zdrojů a rezervované kapacitě.