Snížení nákladů výrobního giganta

Výchozí situace 

Výrobci ocelových slitin patří mezi největší spotřebitele elektrické energie v síti, proto musí dodržovat přísnější pravidla než ostatní účastníci trhu. Ocelárny jsou subjektem zúčtování, takže nesou odpovědnost nejen za spotřebu energie, ale i za odchylky vzniklé nestandardními jevy v rámci výrobního procesu.

V určitých situacích proto může být pro výrobní závod výhodnější dočasně omezit výrobu primárního produktu a energii nespotřebovávat nebo její spotřebu snížit, a vygenerovat tak dodatečné výnosy. 

Návrh řešení 

Provedli jsme analýzu výrobního procesu a identifikovali jsme procesy, které je možné řídit v reálném čase na základě pokynů našeho dispečinku s cílem snížit celkový výkon pecí.

Výnos z obchodu s elektřinou je vyšší než pokles zisku způsobený snížením výroby tavicí pece v rámci společně definovaného časového intervalu.

Připojení k agregátoru flexibility zefektivnilo výrobnímu závodu řízení spotřeby elektřiny a snížilo jeho náklady.

15 MW
poskytnutá flexibilita

3 x 
změna denně

5 mil. Kč 
úspora nákladů

Začněte analýzou efektivity

Proč se připojit k agregátoru flexibility?
Analýza efektivity vám ukáže konkrétní finanční přínos.