Optimalizace provozních nákladů mrazírny

Úspornější provoz 

Halové mrazicí boxy jsou běžně provozovány na základě měření okolní teploty a teploty vnitřního prostředí. Kompresory mrazicího systému se spouští v okamžiku, kdy automatický řídící systém vyhodnotí, že vlivem venkovní teploty nebo naskladňování zboží stoupla teplota uvnitř budovy.  

Nové flexibilní řízení oproti tomu přesouvá spotřebu elektrické energie v čase na základě predikčního modelu tak, aby to bylo pro provozovatele nejvýhodnější a provozní komfort přitom zůstal zachován. Znamená to, že teplota uvnitř mrazírny nikdy nesmí přesáhnout domluvenou mez. Naše zkušenost potvrzuje, že flexibilním řízením zlevňujeme mrazírnám elektrickou energii až o 10 % bez jakéhokoliv omezení provozu. 

2 MW
příkon mrazicího zařízení

produkt: 
flexibilita řízení v reálném čase

10 % 
úspora nákladů

Přesun spotřeby v čase

Díky akumulačním schopnostem zboží umístěného na skladovací ploše mrazírny a tepelné izolaci obálky budovy jsou teplotní výkyvy celého systému poměrně nízké. Provoz proto dokážeme zefektivnit vhodným řízením dodávky chladu do budovy, a tím snížit spotřebu energie. 

Pomocí prediktivní regulace chodu kompresorů na chlad umíme řídit odběr elektřiny podle aktuální ceny na trhu. Mrazírnám tak přinášíme minimálně desetiprocentní úsporu. Výše úspory závisí na velikosti akumulačního potenciálu. 

Základní omezující podmínkou flexibilního řízení spotřeby energie je zachování kvality zboží uvnitř mrazicího boxu. Neustále proto sledujeme a dodržujeme všechny stanovené parametry systému, abychom neohrozili kvalitu a bezpečnost uskladněného zboží. 


Flexibilita si nejlépe rozumí s těmito technologiemi:

  • průmyslová spotřeba
  • mrazírny
  • chladírny
  • zimní stadiony
  • ČOV

Provozní parametry na prvním místě

Mrazírnám garantujeme, že flexibilním řízením neohrozíme kvalitu skladovaného zboží. Provozovatel si ponechá plnou kontrolu nad celým systémem a chod svých zařízení může ovlivňovat podle potřeby.  

Dodržování všech omezujících podmínek provozu je důležitou součástí flexibilního řízení. Flexibilní řízení podřizujeme spolehlivosti a bezpečnosti chodu zařízení každého provozovatele. 

Začněte analýzou efektivity

Proč se připojit k agregátoru flexibility?
Analýza efektivity vám ukáže konkrétní finanční přínos.