Kdy vypnout stroje v cementárně

Nikoho asi nepřekvapí, že velké cementárny mívají vysokou spotřebu elektrické energie. Závod běží celoročně, typicky na směny a v létě je jeho produkce vyšší. Provozní úsek obvykle optimalizuje spotřebu elektřiny vůči rezervovaným kapacitám, ale jen výjimečně využívá možnost upravovat spotřebu tak, aby reflektovala aktuální cenu elektřiny.

Nonstop & bleskurychle

Ceny elektřiny na trhu se přitom mění každou hodinu a Nano Energies dokáže zákazníkovi navrhnout flexibilní přístup ke spotřebě energie – Demand Side Response (DSR). Zjednodušeně se dá říct, že jde o řízení provozu technologií v reálném čase v reakci na ceny elektřiny, kupříkladu řízení výroby v cementárně. 

Vše vychází z hloubkové analýzy

Pro úspěšnou implementaci systému flexibilního řízení je nejprve potřeba udělat důkladnou analýzu a dokonale chápat, jak cementárna přesně funguje, a jakým způsobem je možné provoz jejích technologií flexibilně posunovat v čase. Tato analýza nám pomáhá definovat provozní hranice a na základě matematických a predikčních modelů následně jednotlivé technologie zákazníka řídit v reálném čase – a tím mu zajišťovat dodatečné úspory ze spotřeby elektrické energie bez ovlivnění výrobních procesů.  

Lokalita: Cementárna je v Obourg (Belgie), agregátor Centrica (dříve REstore)

3 milion Kč
roční úspora

10 MWe 
flexibilní výkon

produkt:
flexibilita ve výrobě
/ podpůrné služby
(aFRR v zimě, mFRR v létě)


Který stroj vám žere nejvíc?

DSR umožňuje, aby byl provoz podniku pružnější. V době, kdy je v Česku největší špička spotřeby elektřiny, cementárny běžně vypínají rotační pece nebo slínkové či struskové mlýny, a přesouvají tyto procesy do období, kdy je cena elektřiny na trhu nižší, při zachování transparentnosti energetické spotřeby a úspory nákladů na energie. Zapojení technologie DSR také ukazuje rozložení nákladů na spotřebu elektřiny až na úroveň jednotlivých technologií.  

Bereme to na sebe

Protože jsme o důležitosti energetické flexibility skálopevně přesvědčení, pokrýváme náklady na zavedení automatizace a připojení k systému, aby bylo možné v reálném čase sledovat chod zařízení a transparentně porovnávat energetické náklady na flexibilní řízení cementárny. 

Ku prospěchu všem lidem

Zapojení DSR má ovšem ještě jeden důležitý rozměr – v zimě není neobvyklé, že může docházet ke krátkodobým nedostatkům výroby elektřiny na celonárodní úrovni, což mívá velký dopad jak na průmyslové podniky, tak i na občany daného státu. Cementárna se flexibilním řízením své spotřeby jednoduše a v reálném čase podílí na stabilizaci elektrické sítě, a to když prostřednictvím Podpůrných služeb, konkrétně produktů aFRR a mFRR, rychle reaguje a například v případě nedostatku elektřiny rychle přestane spotřebovávat. Za svou pomoc s vyrovnáním odchylky sítě pak od provozovatele přenosové sítě získá finanční odměnu.

Začněte analýzou efektivity

Proč se připojit k agregátoru flexibility? Analýza efektivity
vám ukáže konkrétní finanční přínos.