7% zvýšení výnosů z výroby energie u městských tepláren

Inteligentní řízení 

Skupina MVV Energie CZ patří k největším výrobcům a dodavatelům tepelné energie v České republice. Působí v 15 městech České republiky, kde se zabývá výrobou a distribucí tepla, vysokoúčinnou výrobou elektřiny, energetickým využitím odpadu, energetickým úsporám a vodohospodářství – a díky těmto zkušenostem se nebojí hledat inovativní řešení. MVV proto zaujal koncept flexibilního řízení kogeneračních jednotek, který nahrazuje konvenční způsob provozu založený na předem smluveném diagramu dodávek elektrické energie za fixní cenu. 

V rámci systému centrálního zásobování teplem jsme navrhli inteligentní strukturu řízení šesti kogeneračních jednotek provozovaných v České Lípě a v Opavě s celkovým instalovaným výkonem 9 MWe. Cílem bylo optimalizovat chod strojů tak, aby přinášel maximální zisk a neomezil přitom spolehlivost a bezpečnost provozu lokálního systému zásobování teplem. 

Rychlá implementace 

Nejprve jsme bezplatně provedli studii provozního chování zařízení, přičemž jsme vycházeli ze základního popisu provozu systému centrálního zásobování teplem. Identifikovali jsme všechna kritická místa a dohodli jsme se s klientem na provozních podmínkách. Ty zahrnují kupříkladu maximální počet startů za rok, nejkratší souvislou dobu provozu, nejkratší souvislou dobu odstavení/chlazení jednotek, cílový počet provozních motohodin za rok s ohledem na podporu KVET, nebo sezónní omezení v odběru tepla.   

V závěrečné fázi projektu přišlo na řadu technické propojení řídícího systému kogeneračních jednotek a našeho dispečinku, které zajišťuje bezpečnou komunikaci a přenos dat. Celý proces od nastavení podmínek spolupráce až po začlenění zařízení do portfolia našeho agregátora flexibility jsme zvládli během několika týdnů.  

7 %
zvýšení ročních výnosů

6
kogeneračních jednotek

9 MWe 
celkový výkon KGJ

3000 MTH/rok
počet provozních hodin

2 x 
průměrná denní aktivace

produkt:
flexibilní provoz

Mimo komfortní zónu

I velké a úspěšné společnosti, jejichž hlavním motorem jsou skuteční experti, kteří zodpovídají za provoz energetických soustav, mají někdy potíže začít inovovat. Jednou z nějvětších výzev tohoto projektu proto bylo změnit myšlení operátorů dispečinku, aby dokázali zdokonalit léty prověřené procesy. MVV také muselo upravit svůj celkový pohled na provoz KGJ, zvládnout měření požadovaných veličin, zajistit přenos dat k agregátorovi a umožnit vzdálené řízení v rámci smluvených provozních podmínek a omezení. 

Zvýšení výnosů

Stálo to za to. MVV má rádo výzvy a my také. Vše se zvládlo – a díky flexibilnímu řízení provozu pěti kogeneračních jednotek na základě pokynů centrálního dispečinku Nano Energies v reálném čase jsme dokázali zvýšit roční výnosy z výroby elektrické energie o 7 %. 

Výsledkem flexibilního řízení KGJ je zvýšení ziskovosti provozovaných kogeneračních jednotek. Pozitivně hodnotím, že se nepotvrdily naše počáteční obavy z vysokého počtu startů a růstu poruchovosti. Spolehlivost dodávek tepla zůstala zachována.
Libor Stuchlík, jednatel společnosti G-RONN s.r.o., člen skupiny MVV

Začněte analýzou efektivity

Proč se připojit k agregátoru flexibility? Analýza efektivity
vám ukáže konkrétní finanční přínos.