3 miliony korun ročně za pomoc se stabilizací sítě

V roce 2021 začalo být v Česku možné poskytovat nový energetický produkt – Podpůrné služby. Společnost Nano Energies (skrze svou součást, Digital Energy Services) jako jeden z prvních certifikovaných agregátorů přivedla novou službu k životu rozšířením flexibility, kterou již řídila pro skupinu MVV v České Lípě a v Opavě.

Evoluce dlouholeté spolupráce

Energetická skupina MVV Energie CZ je jedním z největších výrobců a distributorů tepelné energie v Česku. K výrobě a dodávce energií přistupuje zodpovědně a inovativně, využívá ekologicky šetrná paliva a obnovitelné zdroje. Nano Energies má s MVV dlouholeté zkušenosti i díky spolupráci na flexibilním řízení kogeneračních jednotek

Do čtvrt hodiny v síti 

Na přechodu z produktu Flexibilita na produkt Podpůrné služby pracovalo Nano Energies od začátku roku 2021, kdy jej česká legislativa povolila zavést do praxe. Základním cílem Podpůrných služeb je zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v elektrické síti. Za podporu stabilizace elektrické sítě dostává zákazník zaplaceno, přičemž musí garantovat rychlost změny výkonu zařízení nejpozději do 15 minut.  

Společnost MVV poskytuje Podpůrné služby na šesti kogeneračních jednotkách provozovaných v České Lípě a Opavě s celkovým instalovaným výkonem 9 MWe. Zařízení byla zařazena do agregačního bloku Nano Energies, a společně s dalšími zdroji poskytují službu mFRR15. Stanovili jsme okrajové podmínky provozu – jako nejkratší souvislou doba provozu a nejkratší souvislou doba odstavení s ohledem na podporu KVET, sezónní omezení v odběru tepla nebo maximální počet startů za rok. 

Poskytování Podpůrných služeb vyžaduje měření výkonu ve vteřinových intervalech, což je zajištěno instalací zařízení, kterému říkáme NanoBox – a které našim zákazníkům poskytujeme zdarma.

Provoz je závislý na úspěšnosti v denních aukcích na poskytování Podpůrných služeb. Maximalizaci příjmů za Podpůrné služby zajišťují naše analytické modely, přičemž na základě výsledku denních aukcí jsou stanoveny jednodenní provozní plány a predikce provozu kogeneračních jednotek.  

3 miliony Kč ročně
dodatečný výnos

6
kogeneračních jednotek

9 MWe 
celkový výkon KGJ

3000 MTH/rok
počet provozních hodin

do 15 minut 
rychlost změny výkonu

produkt:
podpůrné služby (mFRR15)


Podpůrné služby si nejlépe rozumí s těmito technologiemi:

  • kogenerační jednotky
  • bioplynové stanice
  • průmyslová spotřeba
  • záložní zdroje energie

Máte poslední slovo  

Abychom v agregačním bloku mohli poskytovat podpůrné služby, museli jsme provést důkladnou analýzu a stanovit provozní podmínky – a to i v kombinaci s optimalizací výroby podle KVET. 

Podpůrné služby musí být poskytnuty maximálně do 15 minut (v závislosti na domluvené rychlosti služby) na základě požadavku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, proto v Nano Energies obezřetně sledujeme všechny klíčové indikátory v energetické soustavě zákazníka. Pro potřeby Podpůrných služeb využíváme akumulační nádrž, s jejíž kapacitou v reálném čase pracují naše analytické modely – a to tak, aby byla ponechána dostatečná rezerva a byl vždy zajištěn provoz v souladu s požadovanými odběry tepla. 

Pokud dojde ze strany provozovatele soustavy ČEPS k pokynu pro stabilizaci sítě, MVV jako zákazník má vždy poslední slovo, zda službu chce poskytnout. A pokud poskytne, dodatečný výnos neboli odměna za aktivaci služby ji nemine.  

Začněte analýzou efektivity

Proč se připojit k agregátoru flexibility? Analýza efektivity
vám ukáže konkrétní finanční přínos.