Výroba a spotřeba

Spolupracujeme s velkými průmyslovými podniky a kogeneračními jednotkami.

Kogenerační jednotky

Obnovitelné zdroje

Elektrárny

Bateriová uložiště

Průmysl

Budovy

Připojení

Koncová zařízení připojíme způsobem, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Zabezpečení
Komunikaci zabezpečíme pomocí SSL certifikátů.

Podmínky provozu
Provoz podřídíme vašim podmínkám jako je omezení hluku, minimální projezd motohodin a další.

Měření
Připojíme se k lokálnímu MaR nebo přes api formou server-server.

Dispečink

Zařízení řídíme v reálném čase podle aktuálních a predikovaných cen elektřiny

Matematický model
Navrhneme optimální využití flexibility vašeho zařízení.

Predikce
Na spotových trzích predikujeme hodnotu elektřiny.

Trading
Obchodujeme elektřinu 24/7 v sedmi zemích Evropy.

Finanční přínos

Zvýšíme vaše výnosy z výroby elektřiny a snížíme náklady na její spotřebu.

Zvýšení výnosů
Díky řízení flexibility budete elektřinu vyrábět, když má na trhu nejvyšší hodnotu.

Úspora nákladů
Optimalizací spotřeby vám ušetříme náklady za elektřinu.

Nejčastější dotazy

Co je to flexibilita?  

Každá firma ke svému provozu potřebuje energii. V různých časech ale může potřebovat různé množství energie – záleží na konkrétním provozu. Agregátor flexibility je schopen cíleně měnit aktuální spotřebu, nebo naopak výrobu elektřiny. Tomuto potenciálu se říká flexibilita.  

Kde všude se flexibilita nalézá? 

Flexibilitu najdeme téměř všude ve výrobě i spotřebě, tam, kde se akumuluje chlad nebo teplo, a také tam, kde existují úzká hrdla ve výrobním procesu. Například jde tedy o kogenerační jednotky, teplárny, mrazírny, průmyslová čerpadla, skleníky, bateriová uložiště, průmyslové podniky, čističky vod nebo velké budovy.  

Jak zjistím, zda se i v mé firmě flexibilita nachází? 

Nechte to na nás – uděláme vám bezplatnou analýzu a zjistíme, jak vám můžeme pomoct začít na energii vydělávat.

Kolik mě bude stát úvodní analýza a celkové zapojení flexibility? 

Na začátku je vše na náklady Nano Energies. Když se domluvíme na spolupráci, mohou vám vzniknout dodatečné náklady (internetové připojení, práce externího dodavatele MaR) v řádu jednotek tisíc Kč. 

Jak dlouho trvá celkový proces zapojení?

Od prvotní analýzy vstupních dat až po konečné zapojení agregátora flexibility se zákazníkem je průběžná doba 3 měsíce. 

Jaký dodatečný výnos z využívání energií mohu očekávat? 

Dodatečný výnos závisí na omezení při provozních podmínkách a výběru produktu. Částka se většinou pohybuje mezi stovkami tisíci až několika miliony Kč na MW flexibilního výkonu.