Výroba a spotřeba

Spolupracujeme s velkými průmyslovými podniky a kogeneračními jednotkami.

Kogenerační jednotky

Obnovitelné zdroje

Elektrárny

Bateriová uložiště

Průmysl

Budovy

Připojení

Koncová zařízení připojíme způsobem, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Zabezpečení
Komunikaci zabezpečíme pomocí SSL certifikátů.

Podmínky provozu
Provoz podřídíme vašim podmínkám jako je omezení hluku, minimální projezd motohodin a další.

Měření
Připojíme se k lokálnímu MaR nebo přes api formou server-server.

Dispečink

Zařízení řídíme v reálném čase podle aktuálních a predikovaných cen elektřiny

Matematický model
Navrhneme optimální využití flexibility vašeho zařízení.

Predikce
Na spotových trzích predikujeme hodnotu elektřiny.

Trading
Obchodujeme elektřinu 24/7 v sedmi zemích Evropy.

Finanční přínos

Zvýšíme vaše výnosy z výroby elektřiny a snížíme náklady na její spotřebu.

Zvýšení výnosů
Díky řízení flexibility budete elektřinu vyrábět, když má na trhu nejvyšší hodnotu.

Úspora nákladů
Optimalizací spotřeby vám ušetříme náklady za elektřinu.